نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %25 7
خوب %11 3
متوسط %62 17
مجموع نظرات: 27