نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %22 5
خوب %13 3
متوسط %63 14
مجموع نظرات: 22