توليد خيار در شهرستان خمين


در سال زراعی جاری ۷۹۰۰۰ متر مربع از گلخانه های شهرستان خمین زیر کشت خیار گلخانه ای قرار گرفت.

 

در این نوع کشت در هر دوره به میزان ۲۰-۱۵ کیلوگرم خیار از هر مترمربع برداشت که پیش بینی میشود از این سطح ۱۴۲۲ تن خیار تولید و روانه بازار گردد. .لازم بذکر است در این شهرستان یک واحد گلخانه تولید خیار در طرح مشترکی با مرکز تحقیقات و شبکه بهداشت  شهرستان اقدام به تولید محصول سالم نموده انشاءاله بزودی محصول آن وارد بازار خواهد شد.