گلباران قبور شهدا

همچون سال های گذشته به مناسبت هفته جهادکشاورزی قبور شهدای شهرستان خمین گلباران شد ، در این مراسم  معنوی که روز پنجشنبه 29/03/93 انجام شد، مدیر و پرسنل جهاد کشاورزی حضور داشتند.