برداشت تخمه کدوی پوست کاغذی در شهرستان خمین


برداشت تخمه کدوی پوست کاغذی از سطح بیش از 8 هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان خمین آغاز شد؛ پیش بینی میگردد که در سال جاری از این مزارع حدود 240تن کدو برداشت شود که پس از جداسازی تخمه کدو از کدو (بصورت مکانیزه و دستی) بیش از 5600 کیلو گرم تخمه کدوی پوست کاغذی برداشت شود. ازمزایای مصرف تخمه کدوی پوست کاغذی به مواردی به شرح زیر میتوان اشاره کرد:

1 معالجه تورم پروستات و جلوگیری از سرطان پروستات

2 معالجه تصلب الشرائین

3 با توجه به عنصر روی موجود در آن برای جلوگیری از ریزش موی سر

4 دفع کرم روده دفع سوء هاضمه دفع یبوست مدر و مسکن