بازدید ریاست محترم سازمان از شهرک گل و گیاه شهرستان خمین

جناب آقای مهندس مظفری ریاست محترم سازمان به همراه مدیر محترم آب وخاک- آقای مهندس خسروی-  و مشاور محترم-آقای مهندس جلالی- در تاریخ 07/02/93 به منظور بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی احداث گلخانه های صنعتی از  مجتمع گلخانه ای خمین  بازدید بعمل آوردند. ایشان ضمن ابراز رضایت از روند کار از پیشگامان احداث یک واحد گلخانه ای متعلق به آقایان رضایی و افتخاری از تلاش جوانان مشتاق به امر تولید تقدیر و مقرر شد از نامبردگان به عنوان جوانان موفق و کارآفرین در هفته جهاد کشاورزی قدردانی و تجلیل به عمل آید. در مورد سایر واحدهای مورد بازدید نیز مقرر شد تا آغاز هفته جهاد کشاورزی آماده بهره برداری و افتتاح قرار گیرند. در ادامه ایشان از یک واحد تولیدی بره پروراری و چند مزرعه در منطقه قورچی باشی بازدید نمودند. آقای مهندس مظفری  در بازدید از واحد بره پرواری ضمن تشکر از تلاشهای آقای سعیدی و مقدس زاده پیشنهاد دادند که به منظور اصلاح نژاد  گله بره های موجود با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی پیگیری لازم به عمل آید.